Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy spółki PKP LHS wynosi 39 526 000,00 zł zł i dzieli się na 79 052 równych i niepodzielnych udziałów każdy wartości nominalnej 500 zł.

Udziały te posiada:
PKP S.A. (100%) – 79 052 udziały o łącznej wartości 39 526 000,00 zł

Źródło: KRS