Pomoc

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej dla PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o. o. powstała w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Spółka PKP LHS jako podmiot dysponujący majątkiem publicznym, ma obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Zapoznanie się z informacją jest możliwe na dwa sposoby:

  1. Poprzez wybór właściwego odnośnika z menu usytuowanego po lewej stronie serwisu Biuletynu Informacji Publicznej spółki
  2. Poprzez wpisanie szukanej treści w pole wyszukiwarki umieszczonej pod menu serwisu

Na stronie znajduje się interaktywny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Jeżeli poszukiwana informacja nie znajduje się na podmiotowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej zapraszamy do korzystania z serwisu internetowego PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. pod adresem www.lhs.com.pl