Podstawa prawna

Biuletyn Informacji Publicznej PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. został opracowany zgodnie z ustawą o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Szerszy zakres informacji jest dostępny na stronie internetowej PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. pod adresem www.lhs.com.pl

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl 

Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o.:

Renata Bielec
Kierownik Działu Obsługi Administracyjnej

tel. 84 532 23 24
r.bielec@pkp-lhs.pl