Organy spółki

Organami spółki PKP LHS są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Mirosław Antonowicz
  Członek Rady Nadzorczej
  Krzysztof Litwin
  Członek Rady Nadzorczej
  Tomasz Głowacki
  Członek Rady Nadzorczej
  Krzysztof Krupa
  Członek Rady Nadzorczej
  Aleksandra Adamska
 3. Zarząd Spółki
  Zbigniew Tracichleb - Prezes Zarządu
  Dariusz Sikora - Członek Zarządu ds. Handlu i Eksploatacji
  Andrzej Skiba- Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych